ffmpeg - moov atom bulunamadı0/0


2

Bir film (oynamaya çalışıyorum .mp4 i ile kodlanmış ettik) ffmpeg ve ben şu hatayı alıyorum:

[mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 @ 0x7fa39a802800] moov atom not found0/0
/movie.mp4: Invalid data found when processing input

Neden ffmpeg bu hatayı atıyor?

Teşekkürler!

Not:Bu bir var .exr ı kodlanan ettik dizisi, ama ben başka kodlanmış beri benim kodlama ayarları ile ilgili bir sorun olduğunu sanmıyorum .exr aynı ayarlarla dizisini ve işe yaradı.

Komut:

ffmpeg -thread_queue_size 512 -y -loglevel info -threads 0 -f lavfi -i aevalsrc=0 -framerate 60 -i /image.png -start_number 000000 -apply_trc bt709 -framerate 60 -i /sequence.%06d.exr -r 60 -preset medium -codec:v libx265 -ar 48000 -acodec aac -shortest -strict experimental -sn -vsync 1 -pix_fmt yuv420p -b:v 31457280 -movflags +faststart -x265-params high-tier=0:pmode=1:wpp=1:tune=fastdecode:bitrate=31457:fps=60:keyint=360:min-keyint=180:vbv-bufsize=31457:vbv-maxrate=31457:scenecut=0 
' -filter_complex "[2:v]crop=3440:2227:0:2560, scale=3440:768, rotate=0[input_num0];[1:v][input_num0]overlay=0:0[output_num0]" -map "[output_num0]:0" -map "0:0" output.mp4 

Konsol çıkışı:

ffmpeg version 3.0.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
  built with Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
  configuration: --prefix=/usr/local/Cellar/ffmpeg/3.0.1 --enable-shared --enable-pthreads --enable-gpl --enable-version3 --enable-hardcoded-tables --enable-avresample --cc=clang --host-cflags= --host-ldflags= --enable-opencl --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-libxvid --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-ffplay --enable-libspeex --enable-libfdk-aac --enable-libopus --enable-libx265 --enable-nonfree --enable-vda
  libavutil  55. 17.103 / 55. 17.103
  libavcodec  57. 24.102 / 57. 24.102
  libavformat 57. 25.100 / 57. 25.100
  libavdevice 57. 0.101 / 57. 0.101
  libavfilter  6. 31.100 / 6. 31.100
  libavresample 3. 0. 0 / 3. 0. 0
  libswscale  4. 0.100 / 4. 0.100
  libswresample 2. 0.101 / 2. 0.101
  libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
Input #0, lavfi, from 'aevalsrc=0':
  Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: 2822 kb/s
   Stream #0:0: Audio: pcm_f64le, 44100 Hz, mono, dbl, 2822 kb/s
Input #1, png_pipe, from '/image.png':
  Duration: N/A, bitrate: N/A
   Stream #1:0: Video: png, monob(pc), 3840x1536, 60 tbr, 60 tbn, 60 tbc
Input #2, image2, from '/sequence.%06d.exr':
  Duration: 00:00:32.27, start: 0.000000, bitrate: N/A
   Stream #2:0: Video: exr, rgb48le(unknown/unknown/bt709), 5120x2560 [SAR 1:1 DAR 2:1], 60 tbr, 60 tbn, 60 tbc
[libx265 @ 0x7f9ee1003400] Unknown option: tune.
x265 [info]: HEVC encoder version 1.9
x265 [info]: build info [Mac OS X][clang 7.0.2][64 bit] 8bit
x265 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2
x265 [warning]: Limit reference options 2 and 3 are not supported with pmode. Disabling limit reference
x265 [info]: Main profile, Level-5.1 (Main tier)
x265 [info]: Thread pool created using 4 threads
x265 [info]: frame threads / pool features  : 2 / wpp(24 rows)+pmode
x265 [info]: Coding QT: max CU size, min CU size : 64 / 8
x265 [info]: Residual QT: max TU size, max depth : 32 / 1 inter / 1 intra
x265 [info]: ME / range / subpel / merge   : hex / 57 / 2 / 2
x265 [info]: Keyframe min / max / scenecut  : 180 / 360 / 0
x265 [info]: Lookahead / bframes / badapt  : 20 / 4 / 2
x265 [info]: b-pyramid / weightp / weightb  : 1 / 1 / 0
x265 [info]: References / ref-limit cu / depth : 3 / 0 / 0
x265 [info]: AQ: mode / str / qg-size / cu-tree : 1 / 1.0 / 32 / 1
x265 [info]: Rate Control / qCompress   : ABR-31457 kbps / 0.60
x265 [info]: VBV/HRD buffer / max-rate / init : 31457 / 31457 / 0.900
x265 [info]: tools: rd=3 psy-rd=2.00 signhide tmvp strong-intra-smoothing
x265 [info]: tools: lslices=8 deblock sao
Output #0, mp4, to '/output.mp4':
   encoder   : Lavf57.25.100
   Stream #0:0: Video: hevc (libx265) ([35][0][0][0] / 0x0023), yuv420p, 3840x1536, q=2-31, 31457 kb/s, 60 fps, 15360 tbn, 60 tbc (default)
   Metadata:
   encoder   : Lavc57.24.102 libx265
   Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([64][0][0][0] / 0x0040), 48000 Hz, mono, fltp, 69 kb/s
   Metadata:
   encoder   : Lavc57.24.102 aac
Stream mapping:
  Stream #1:0 (png) -> overlay:main (graph 0)
  Stream #2:0 (exr) -> crop (graph 0)
  overlay (graph 0) -> Stream #0:0 (libx265)
  Stream #0:0 -> #0:1 (pcm_f64le (native) -> aac (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[image2 @ 0x7f9ee081f400] Thread message queue blocking; consider raising the thread_queue_size option (current value: 8)
  0

Kodlamayı tekrar çalıştırın.Çalışmazsa, komut ve konsol çıktısını göster. 05 ağu. 162016-08-05 17:23:06

  0

Tamam, orijinal yayınımı düzenledim 05 ağu. 162016-08-05 17:32:13

  0

EXR’leriniz 5120x2560’tır, ancak ürününüz 3440: 2227: 0: 2560’tır.Bu mantıklı değil.Hiçbir aktif görüntü alanı dahil edilmedi.Ayrıca, neden '' döndürmek = 0'?İmage.png döngüye alınmalı. 05 ağu. 162016-08-05 18:08:21

  0

3440x2227, bu 5120x2560 görüntüden istediğim kırpma bölgesinin boyutunu (0,2560) sol üst köşesi olarak veriyor.Sanırım sol üst köşeyi yanlış hesapladığım için olabilir mi?(çünkü (ffmpeg'in (0,0) koordinatı sol üsttedir.) Dönüş kısmı python betiği tarafından ayarlanan bir parametredir, bu durumda 0'dır ancak başka bir şey olabilir. 05 ağu. 162016-08-05 18:19:22

  0

'Crop' filtre değişkenlerimi' crop = 3440: 2227: 0: 0' olarak değiştirdim ve hala çalışmıyor .. 05 ağu. 162016-08-05 19:01:26

1

Deneyin

ffmpeg -y -loglevel info -threads 0 -f lavfi -i aevalsrc=0 -framerate 60 -loop 1 -i /image.png -start_number 000000 -apply_trc bt709 -framerate 60 -thread_queue_size 512 -i /sequence.%06d.exr -filter_complex "[2:v]crop=3440:2227:0:0,scale=3440:768,rotate=0[input_num0];[1:v][input_num0]overlay=shortest=1,format=yuv420p[output_num0]" -preset medium -c:v libx265 -c:a aac -ar 48000 -shortest -b:v 31457280 -x265-params high-tier=0:pmode=1:wpp=1:tune=fastdecode:bitrate=31457:fps=60:keyint=360:min-keyint=180:vbv-bufsize=31457:vbv-maxrate=31457:scenecut=0 -map "[output_num0]" -map 0:0 -movflags +faststart output.mp4 

Hala bazı gereksiz ayarlar var ancak bunlar daha sonra kontrol edilebilir.

  0

aynı hatayı veriyor 05 ağu. 162016-08-05 19:31:28

  0

Libx264'e geçin ve görün.Ve konsol çıktınız eksik görünüyor.Kaç tane kare kodlanmış ve karıştırılmıştır? 05 ağu. 162016-08-05 19:34:58

  0

Yine aynı hata, tüm kareler kodlanmış .. 05 ağu. 162016-08-05 20:00:14

  0

.Ts veya mkv'ye çıktı 05 ağu. 162016-08-05 20:17:19

  0

mkv çalışıyor!neden bu? Ayrıca, ben hata alıyorum 'Konu mesaj sırası engelleme;thread_queue_size seçeneğini yükseltmeyi düşünün (mevcut değer: 8) ', boyutu 512 olarak ayarladığım halde .. 05 ağu. 162016-08-05 20:24:02

  0

Bu yüzden, bunun neden olduğunu bana bildirin.Çok garip .. .mp4'ü daha önce kodlamakta sorun yoktu. 08 ağu. 162016-08-08 14:56:50