Sau khi hiệu ứng: Âm thanh không phát - trong AE CS4


0

OK, vì vậy tôi sẽ nói đầy đủ về những gì đang xảy ra!Tôi có hai phần tổng hợp;một là thành phần lớp phổ (chứa một số thứ phổ) và lớp kia là thành phần âm nhạc (chứa trợ lý âm nhạc và khung hình chính)!Vấn đề là khi tôi đặt thành phần âm nhạc vào thành phần lớp phổ, âm nhạc không phát ở chế độ nền và phổ không đọc được gì.Tôi quay lại tập tin nhạc/mp3 gốc và tôi làm việc.Tôi thậm chí còn đi đến thành phần âm nhạc, nhấp vào tệp mp3, nhấn đúp vào "l" và nó hiển thị dạng sóng nhưng khi tôi đi đến thành phần lớp phổ và tôi nhấn đúp vào "l", nó không hiển thị dạng sóng.Đây có phải là một trục trặc hay tôi đã làm điều gì đó sai bởi vì khi tôi làm điều này với các dự án khác (và tôi vô tình xóa chúng), nó hoạt động nhưng bây giờ thì không.Tôi đã thử phương pháp của mình trên hầu hết các video phổ của mình nhưng bây giờ nó không hoạt động!Ai giúp tôi với?Cảm ơn

PS Thỉnh thoảng khi tôi nhấn nút Xem trước RAM trong bố cục nhạc, nó báo "Cảnh báo hiệu ứng sau: Không thể tạo bề mặt vẽ"!Có lẽ điều đó phải làm một cái gì đó với nó?

1

Có thể là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng biểu tượng loa có được bật bên cạnh lớp sáng tác nhạc không, khi bạn đặt nó trong comp chính của mình?

Ngoài ra, đôi khi nếu tôi có những điều kỳ lạ xảy ra với các tệp mp3, thay vào đó tôi chuyển đổi chúng thành các tệp WAV 16 bit 44.1khz, để loại trừ bất kỳ sự kỳ quặc nào của mp3 ...

Bạn đã chắc chắn kết nối hiệu ứng Audio Spectrum với lớp âm thanh của mình chưa, bằng cách chọn nó trong cài đặt hiệu ứng "Lớp âm thanh" của Audio Spectrum?

  0

1. 31 jul. 162016-07-31 17:43:59

  0

Phiên bản nào của AE bạn đang sử dụng?Nền tảng gì?Tôi đã thực hiện một thử nghiệm nhanh với một bản mp3 trong CC 2015.3, được lồng trong một bản comp và nó hoạt động với tôi (nhận ra điều này không giúp được gì nhiều - xin lỗi!) 31 jul. 162016-07-31 17:45:44

  0

2) Có, tôi có Audio Spectrum được kết nối với tác phẩm âm nhạc có nhạc hoặc tệp mp3 trong tác phẩm (nhạc) 31 jul. 162016-07-31 17:46:10

  0

@tomp tôi có CS4 vì tôi không thể lấy CC vì tôi có 32 bit 31 jul. 162016-07-31 17:47:12

  0

Tôi nghĩ bạn sẽ cần câu trả lời từ người có CS4 - xin lỗi tôi không thể giúp nhiều hơn 01 aug. 162016-08-01 08:48:46