Hình mờ video


1

Tôi đang tìm kiếm một công cụ có thể thêm hình mờ văn bản vào video của mình.Tôi có một thư viện khổng lồ (khoảng 700 phim), được sắp xếp trong các thư mục.Độ phân giải video của chúng thay đổi từ 360p đến 1080p.

Tôi đang tìm kiếm một công cụ có thể thêm hình mờ vào video của mình, trong khi: 1.nó giữ cấu trúc thư mục gốc2.có thể xử lý các độ phân giải video khác nhau và làm cho hình mờ dễ dàng hơn

Cảm ơn bạn.

  0

Chương trình nào bạn quan tâm? 05 aug. 162016-08-05 11:28:01

0

FFMPEG là chương trình tôi muốn giới thiệu, mặc dù điều đáng nói là bạn sẽ phải học cách sử dụng dòng lệnh trên HĐH.Lợi ích của FFMPEG là tính linh hoạt: nó có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ lớn và được tích hợp vào chuỗi dòng lệnh, bạn có thể sử dụng sức mạnh của dòng lệnh để xử lý những thứ như cấu trúc thư mục và các độ phân giải khác nhau.