ffmpeg - hệ tọa độ


1

Đây là một câu hỏi khá đơn giản nhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời cho nó ở bất cứ đâu.Hệ thống tọa độ của ffmpeg hoạt động như thế nào?Ý nghĩa - cho tất cả các hoạt động như cropoverlay , điểm (0,0) ở phía dưới bên trái hay trên cùng bên trái?

Cảm ơn!

1

Trên cùng bên trái.

Điểm ảnh trong luồng video thô được lưu trữ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.Và tất cả các bộ lọc đều hoạt động trên các khung không nén, vì vậy đó cũng là cách dễ nhất để thiết lập hệ thống phối hợp.