Điều gì gây ra những dòng này ở phía trên bên trái của một số bản ghi video?


2

Điều gì gây ra những dòng trắng này xuất hiện ở phía bên trái của một số bản ghi video?Tôi đã nhìn thấy chúng nhiều lần trong những năm và chúng dường như luôn trông giống hệt nhau.

An example

0

Rất có khả năng bạn đang xem VITC (mã thời gian giữa các chiều dọc) hoặc chú thích đóng được mã hóa trên dòng 21 của khoảng dọc.Cả hai đều chỉ là một phần của video tương tự, mặc dù chúng có thể vẫn còn sau khi được số hóa.

Nếu chúng ta có thể thấy video chuyển động thì sẽ dễ nói hơn.

  0

Các xung quá rộng đối với nó là VITC, cộng với chỉ có một dòng. 04 aug. 162016-08-04 02:23:52


3

Đó là dữ liệu chú thích đóng tương tự EIA-608 .Nó phải ở trên dòng 21, nằm trong vertical blanking interval của tín hiệu SD.Dòng được chuyển xuống hoặc VBI được ghi lại dưới dạng video đang hoạt động.