Làm thế nào để sao chép hoạt hình từ dự án này sang dự án khác ở Camtasia?


1

Tôi đã tạo ra một số hình ảnh động trong studio Camtasia.Khi tôi sao chép dán chúng vào một dự án camtasia khác, mọi thứ sẽ rối tung, hiệu ứng hoạt hình, bắt đầu vị trí kết thúc, kích thước, v.v.

Có cách nào thích hợp để làm điều này?như tạo một mẫu hoặc chủ đề hoặc phương tiện thư viện và sử dụng trong một dự án khác.

1

Tôi đạt được rồi.Nhấp chuột phải vào track> thêm tài sản vào thư viện> mở dự án khác> kéo tài sản đó vào track cụ thể.